SSL

Là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, truyền thông mã hoá giữa máy chủ Web server và trình duyệt (browser).

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GEOTRUST SSL


Gói RapidSSL

Website bán hàng có giá trị nhỏ, hỗ trợ khách hàng cá nhân
Mức xác minh khách hàng : Domain Validation (DV)
Sức mạnh mã hóa: 256-bit
Mức bảo hiểm: $10,000
Miễn phí domain.com khi mua cho www.domain.com: Có
Reissue: Miễn phí
Thời gian cấp: Trong vòng 10 phút
Phí tư vấn, triển khai: Miễn phí
340.000₫/Năm
Đăng ký


Gói RapidSSL Wildcard

Website có nhiều sub domains, hỗ trợ khách hàng cá nhân
Mức xác minh khách hàng : Domain Validation (DV)
Sức mạnh mã hóa: 256-bit
Mức bảo hiểm: $10,000
Miễn phí domain.com khi mua cho www.domain.com: Có
Reissue: Miễn phí
Thời gian cấp: Trong vòng 10 phút
Phí tư vấn, triển khai: Miễn phí
3.360.000₫/Năm
Đăng ký


Gói QuickSSL Premium

Đặt bàn, đặt phòng, đặt vé trực tuyến, hỗ trợ khách hàng cá nhân
Mức xác minh khách hàng : Domain Validation (DV)
Sức mạnh mã hóa: 256-bit
Mức bảo hiểm: $500,000
Miễn phí domain.com khi mua cho www.domain.com: Có
Reissue: Miễn phí
Thời gian cấp: Trong vòng 10 phút
Phí tư vấn, triển khai: Miễn phí
1.700.000₫/Năm
Đăng ký


Gói True BusinessID

Sàn chứng khoán, sàn vàng quy mô vừa và nhỏ
Mức xác minh khách hàng : Organization Validation (OV)
Sức mạnh mã hóa: 256-bit
Mức bảo hiểm: $1,125,000
Miễn phí domain.com khi mua cho www.domain.com: Có
Reissue: Miễn phí
Thời gian cấp: Trong vòng 7 ngày làm việc
Phí tư vấn, triển khai: Miễn phí
3.050.000₫/Năm
Đăng ký


Gói True BusinessID Wildcard

CổngTMĐT với nhiều sub domains
Mức xác minh khách hàng : Organization Validation (OV)
Sức mạnh mã hóa: 256-bit
Mức bảo hiểm: $1,125,000
Miễn phí domain.com khi mua cho www.domain.com: Có
Reissue: Miễn phí
Thời gian cấp: Trong vòng 7 ngày làm việc
Phí tư vấn, triển khai: Miễn phí
12.470.000₫/Năm
Đăng ký


Gói True BusinessID with EV

Ngân hàng điện tử, sàn chứng khoán, sàn vàng
Mức xác minh khách hàng : Extended Validation (EV)
Sức mạnh mã hóa: 256-bit
Mức bảo hiểm: $1,500,000
Miễn phí domain.com khi mua cho www.domain.com: Có
Reissue: Miễn phí
Thời gian cấp: Trong vòng 15 ngày làm việc
Phí tư vấn, triển khai: Miễn phí
6.220.000₫/Năm
Đăng ký

ƯU ĐIỂM KHI SỬ DỤNG SSL

Cực hấp dẫn!

giảm tới 35% cho các khách hàng đăng ký từ 05 trở lên
0989.022.022